Eaquals
 

Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Bölümü, dünya çapında tanınan, 1991 yılından bu yana faaliyet gösteren bir akreditasyon kurumu olan EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services) tarafından 2019 yılında denetlenmiş ve kalitesinin tescil edilmesiyle programı bu kurumdan akredite olan Türkiye’deki ilk devlet üniversitesi olarak bir ilki gerçekleştirmiştir.

EAQUALS

EAQUALS, 1991’de kurulmuş dil eğitiminde mükemmelliği teşvik etmek için var olan ve kâr amacı gütmeyen uluslararası bir üyelik birliğidir. Yabancı dil okullarını akredite etmenin yanında misyonu doğrultusunda yabancı dil eğitiminde kaliteyi dünya çapında artırmayı hedefleyen EAQUALS, kurumların ve bireylerin gelişimi için müfredat, ölçme değerlendirme, mesleki gelişim gibi alanlarda danışmanlık ve eğitim hizmetleri de sunmaktadır.
Ocak 2019’da EAQUALS’ın iki uzman değerlendiricisi tarafından okulumuza ziyaret gerçekleştirilmiş ve İngilizce Hazırlık Bölümü’nün EAQUALS akreditasyonu için gereken yüksek standartları karşıladığı onaylanmıştır. Dil öğretimi, ders müfredatı, öğrenme kaynakları, ölçme ve değerlendirme alanlarının tümünün yüksek kalitede olduğuna karar verilmiştir. Kurumun, öğrencilerinin ve çalışanlarının refahını korumak için büyük özen gösterdiği ve kurum tarafından üretilen tüm tanıtım materyallerinin doğru ve gerçeğe uygun olduğu tespit edilmiştir.
Ayrıca uzman değerlendiriciler aşağıdaki kategorilerde belirtilen alanların standartların üzerinde mükemmellik noktalarını belirtmişlerdir.


Yönetim ve Organizasyon

Kurumsal gelişimde proaktif bir strateji benimsemesi, yerel ve ulusal olarak kalitesini ve itibarını arttırma isteğinin olması ile yönetim ve organizasyon mükemmellik gösteren bir alandır. Kurumsal gelişim konusunda tüm personele ve öğrencilere düzenli olarak danışılmakta ve bireyler sürece dahil edilmektedir. Yeniliklere hazırlıklı olma, güçlü liderlik ve görev paylaşımında olağanüstü isteklilik ile ilgili belirgin kanıtlar gözlemlenmiştir. Genç yetişkinlerin eğitiminde istenilen İngilizce seviyesini edinme gereksinimlerine ek olarak, bütünsel ve gelişim odaklı bir yaklaşım bilinci ve uygulaması vardır. Elektronik platformların ve verimli bilgi teknolojilerinin kullanımı dahil olmak üzere etkili idari sistemler mevcuttur.


Ders Müfredatı ve Destek Sistemleri

Müfredat ile ilgili belgelerin planlanmasında Avrupa Dilleri Ortak Çerçevesi ’ne (CEFR) ayrıntılı referans bulunması ve öğrenme programlarının açık tanım ve özelliklerinin eğitmenler ve öğrencilerle paylaşılıyor olması ile bu alan mükemmel olarak değerlendirilmiştir. Haftalık ders planları (course maps) izlenmekte ve gözden geçirilmektedir ve bu bağlamda hem öğretmen hem de öğrencilere destek sağlanmakta ve önerilerde bulunulmaktadır. Dil dosyası, belirtilen müfredat amaçları doğrultusunda, öğrenci bağımsızlığı ve özerkliği geliştirmede yardımcı olmaktadır. Çok sayıda eğitmen ve öğrencinin desteğine yardımcı olacak biçimde akademik idare ve yönetimde istisnai derecede görev paylaşımı mevcuttur.


Ölçme-Değerlendirme ve Sertifikasyon

Program hedeflerini yansıtan ve uygulamalı olarak hedeflerle örtüşen bir ölçme-değerlendirme sisteminin olması ve değerlendirmenin geçerliliği, güvenilirliği ve adil olması için iş odaklı değerlendirme ve standardizasyon birimleri aracılığıyla önlemler almaktadır. Biçimlendirici ve belgeleyici değerlendirme ile öz-değerlendirmeyi de içeren bir dizi değerlendirme türü mevcuttur.


Öğrenci Hizmetleri

Yabancı Diller Yüksekokulu, öğrencilerine Öğrenci İşleri ofisi ve Öğretim Görevlisi Danışmanlık Sistemiyle çok iyi bir biçimde destek sağladığından öğrenci hizmetleri mükemmellik gösteren bir alandır. Ayrıca Öğrenci Dil Destek Kulüpleri ve The Owls okul dergisinin yayımlanması dahil olmak üzere, Sosyal ve Akademik Etkinlikler Ofisi ilgi çekici ve beğenilen bir program sunmaktadır.


Kalite Güvencesi

Yabancı Diller Yüksekokulu oturmuş bir kalite geliştirme kültürü ve devam eden gelişimiyle kalite güvencesi alanında mükemmeldir. Programın yenilenmesi ve gelişimini sağlayan öğrenci ve personelden alınan olağanüstü çeşitlikte geri bildirim alma yöntemleri vardır ve tüm bu bildirimler paydaşlarla doğrudan paylaşılmaktadır.


Personel Profili ve Gelişimi

Yabancı Diller Yüksekokulu’nda kurum dışından sağlanan eğitmenler/danışmanlar ve kurum personelinin katkılarıyla zenginleşmiş bir kurum-içi eğitim sistemi vardır ve bu sebeple Personel Profili ve Gelişimi alanında mükemmeldir. Yaratıcılık ve girişimcilik teşvik edilmektedir. Kurum dışı eğitimler ve konferanslara katılma konusunda olanaklar sağlanmakta ve personel mesleki gelişim etkinlikleri için finansal zamansal açıdan desteklenmektedir.


Kurum İçi İletişim

Resmi ve resmi olmayan iletişim araçlarını etkili ve düzenli olarak kullandığından ve kurum ilkeleri gereği tüm personel arasında iki yönlü iletişim ve istişarenin yanı sıra, personelin tamamının kurumsal faaliyetlere ve gelişimsel karar alma süreçlerine katılması sebebiyle kurum içi iletişimi mükemmel seviyededir.