SIKÇA SORULAN SORULAR
 1. Hazırlıkta başarılı nasıl olunur? Hazırlık süresi ne kadardır?
Hazırlık Programını başarılı şekilde tamamlamak için son seviyenin (LEVEL 4) başarılı olarak bitirilmesi gerekmektedir.
Hazırlık sınıfında öğretim süresi bir akademik yıldır. Bu süre öğrencilerin kayıtlı oldukları programın öğretim süresinden düşmez.

 1. Hazırlıkta başarılı olunca ne olur?
Hazırlık Programında başarılı olanlar öğrenimlerine kayıtlı oldukları bölümde devam ederler.
 1. Hazırlıkta başarısız olunca ne olur?
Yılsonunda başarısız olanlar için aşağıdaki hükümler uygulanır:
a. Zorunlu hazırlık sınıfında B1’i başarı ile tamamlamış olup B2 kurunu okuyamamış veya B2 kurunda başarısız olmuş öğrenciler talepleri doğrultusunda kalan kuru yaz okulunda tamamlayıp hazırlık sınıfında başarılı olabilirler. Hazırlık yılsonu notu F1 olanlar seviyesine bakılmaksızın yaz okuluna katılamazlar.
b. Zorunlu hazırlık sınıfından başarısız olanlar, takip eden akademik yılın başında uygulanacak SBS’ye girmek zorundadırlar ve bu sınavdan belirlenen not barajının üstünde bir not alırlar ise muafiyet sınavına girebilirler. Bu muafiyet sınavında da başarısız olan öğrencilerden, yabancı dil bilgisini kendi imkânları ile geliştirmek isteyenler, hazırlık sınıfına devam etmeyeceklerini muafiyet sınav sonucu ilanını takip eden 5 iş günü içerisinde yüksekokul müdürlüğü öğrenci işlerine dilekçe ile başvurarak belirtmeleri halinde bahar yarıyılı sonundaki muafiyet sınavına girebilirler
 1. Seviyelerde haftada kaç saat ders vardır?

Odak noktası Genel İngilizce olan temel seviyelerde (Level 1 & Level 2) öğrenciler haftada 20 saat bütünleşik beceri dersi alırlar.
Odak noktasının akademik İngilizce olduğu üst seviyelerde (Level 3 & Level 4), öğrenciler haftada 20 saat okuma&yazma ve dinleme&konuşma becerileri dersini alırlar.
 
 1. Her seviyede devam-devamsızlık süresi ne kadardır?
Her öğrenci bulunduğu kurun derslerine % 85 oranında devam etmek zorundadır. Bir kurda yapılmayan devamsızlık diğer kura aktarılamaz. Her öğrenci kendi devamsızlık kaydını tutmakla yükümlüdür. Haftada 22 saat dersten oluşan sekiz haftalık bir kurda maksimum 32 saat devamsızlık yapılabilir. 32 saati aşan öğrenciler başarı durumuna bakılmaksızın bulundukları seviyeyi tekrar ederler.
 1. Hazırlıktan muaf olunabilecek sınavlar var mıdır?
Ulusal ve uluslararası geçerliliği olan aşağıda verilen dil sınavlarından belirtilen asgari puanları almış olanlar, YDYO muafiyet sınavı şartı aranmadan, hazırlık sınıfından ve zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olurlar.
TOEFL IBT: 70
PTE: 60
YDS/E-YDS/ YÖKDİL: 65
TOEIC LR: 650-785
 1. Seviyelerde/kurlarda ortalama nasıl hesaplanır?

 1. Telafi sınavı hangi sınavlarda geçerlidir?
Telafi Sınavı (Yalnızca midterm/arasınav için): Ara sınavlara katılamayan ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler için ara sınavlara yönelik mazeret sınavı yapılabilir. Mazeret sınavı almak isteyen öğrencilerin, mazeretinin bitimini takip eden 5 iş günü içerisinde mazeretlerini gösterir belgeyi YDYO Öğrenci İşlerine ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir. Ancak, Üniversiteyi ve Türkiye’yi yurtdışında temsil eden öğrencilere, yarışmalar veya yarışmalara yönelik kamp sürelerinde ve en az 20 günlük heyet raporu bulunan öğrencilerin katılamadıkları ara sınav ve düzey sonu sınavları için ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret hakkı verilebilir.
 1. Sınav sonuçlarına itiraz nasıl ve ne zaman olur?
Sınav sonuçlarına itiraz, notların duyurulmasını takip eden üç işgünü içerisinde dilekçe ile YDYO Öğrenci İşlerine yapılır. İtiraz Yüksekokul Müdürlüğünce ilgili komisyona iletilir. Sınav sonuçlarına itiraz komisyon tarafından yapılacak inceleme sonucu maddi hata tespit edilirse sınav notunda bir hafta içinde gerekli düzeltme yapılır. Daha önce itiraz edilen ve komisyon tarafından incelenen sınavlar için tekrar itiraz değerlendirmeye alınmaz.
 
 1. YDYO Öğrenci İşleri nerededir? Orada hangi işlemleri yapabilirim?
OFİS NO:9 YDYO Öğrenci İşleri’ne aşağıdaki iş ve işlemler için dilekçe gibi gerekli evraklarınız ile başvurabilirsiniz.
· Öğrenci Belgesi
· Hazırlık Bitirme Belgesi
· Sınavlara itiraz
· Mazeret sınavı veya özel durumlar için dilekçeler
· Akademik şikâyet dilekçeleri
 
 1. OBS (AUTOMATION) nedir?
https://obs.karabuk.edu.tr/
Öğrenciler internet üzerinden ulaşacakları OBS sistemine öğrenci numaraları ve TC kimlik numaraları ile giriş yaparak devamsızlık takiplerini, harç işlemlerini ve not takibini bu sistem üzerinden gerçekleştirebilirler. (Bölümde ders seçme ekleme ve kaydı)
 
 1. Student’s Resource Room (YDYO Öğrenci Kaynak Merkezi) nerededir?
 YDYO binası 1. Kat 116 nolu odada bulunan bu merkezde öğrenciler çok çeşitli kitap ve materyali kullanabilir ve buradan kitap ödünç alabilirler. Aynı zamanda masalarda bulunan kulaklık girişlerini kullanarak büyük ekran TV de yabancı kanal vb programları takip edebilir ve dinleme becerilerini geliştirebilirler.