Akademik Şikayet Prosedürü - Öğretim Elemanı Şikâyet Prosedürü
Akademik program ya da kararlardan haksız yere etkilendiğinizi düşünüyorsanız:

1. Öncelikle Bölüm Başkanlığı’na konuyu, konu ile ilgili ispat teşkil edecek belgeleri ve çözüm önerinizi içeren bir dilekçe yazınız. Bölüm Başkanlığı konuyu ilgili öğretim elemanı (ları) ve/veya akademik birim üyeleri ile görüşebilir. Karar ilgili öğretim elemanına bir hafta içerisinde yazılı olarak bildirilir.

2. Alınan kararın konuyu çözümlemede etkisiz olduğunu düşünüyorsanız, bölüm başkanlığının kararının tebliğ edilmesini takip eden üç iş günü içinde, yüksekokul müdürlüğüne madde 1 de belirtilen detaylar ve Bölüm Başkanlığı’nın kararını da içeren bir dilekçe yazınız. Karar ilgili öğretim elemanına bir hafta içerisinde yazılı olarak bildirilir.

3. Bu kararın da olumsuz olduğunu düşünüyorsanız, müdürlüğün kararının tebliğ edilmesini takip eden üç iş günü içinde yüksekokuldan sorumlu Rektör Yardımcısı’na bir dilekçe yazınız. Nihai karar ilgili öğretim elemanına yazılı olarak bildirilir.