Akademik Şikayet Prosedürü - Öğrenci Şikayet Prosedürü
- Sınav sonucuna itiraz: Yabancı Diller Yüksekokulu eğitim öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen kurallar çerçevesinde öğrenci işlerine başvurulur.
-
- Bir öğretim elemanının aldığı karar, davranış ya da ihmali akademik performansınızı ve öğrenim hayatınızı olumsuz etkilediğini fark ettiğinizde, aşağıdaki iş ve işlemleri takip ediniz:

1. Öncelikle konuyu şahsi olarak ilgili öğretim elemanı ile görüşmelisiniz.
2. Görüşmenin konunun çözümü için yeterli olmadığını düşünüyorsanız Bölüm Başkanlığı’na görüşmenin yapılmasını takip eden 3 işgünü içerisinde, konu detaylarını, çözüm önerinizi ve ilk adımdaki görüşmenin sonucunu içeren bir dilekçe yazınız. Bölüm Başkanlığı konuyu öğrenci ve gerektiğinde ilgili öğretim elemanı (ları) ile birebir veya toplu olarak görüşebilir. Karar öğrenci ve ilgili öğretim elemanına iki hafta içerisinde yazılı olarak bildirilir.
3. Alınan kararın sorunun çözümü için yeterli olmadığını düşünüyorsanız, yüksekokul müdürlüğüne Bölüm Başkanlığı’nın kararını ve madde 2’de belirtilen detayları içeren bir dilekçe yazınız. Nihai karar iki hafta içerisinde öğrenci ve ilgili öğretim elemanına yazılı olarak bildirilir.