Eğitim Felsefemiz
EĞİTİM FELSEFEMİZ

                Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) İngilizce Hazırlık programı eğitim dili kısmen/tamamen İngilizce olan bölümlere kayıt yaptırmış öğrencilere ihtiyaçları olan seviyede dil eğitimini tamamlamalarını sağlamayabilmeleri için seviye bazlı modüler sistemden oluşan ve bir akademik yıl süren bir süreçten oluşur. Artan yabancı uyruklu öğrenci sayısı ile öğrencilere her geçen yıl daha çok- kültürlü bir ortam sunmaktadır ve bu nedenle öğrencilerin akademik ve sosyal becerilerinin yanında farklı kültürleri anlama ve hoşgörülü olmalarına da katkıda bulunmanın gerekliliğine inanıyoruz.
                YDYO ekibi olarak ana felsefemiz; öğrencilerimiz için onların kendilerini güvende hissedecekleri, hedef dili öğrenme ve kullanmada kendilerine güvenecekleri, hata yapmaktan korkmayacakları,  fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri ve sonuç olarak toplumun aktif bilinçli bir bireyine dönüşmelerini sağlayacak olumlu ve etkili bir öğrenme ortamı oluşturmaktır.
                Öğrenmenin devamlılık gerektiren bir süreç olduğu kadar bireysel sorumluluk da gerektirdiğine inanıyoruz. Bu bağlamda, ana amacımız, etkili bir eğitim sunabilmenin yanında, öğrencileri motive ederek ve kendi öğrenmeleri için sorumluluk almalarını öğreterek, kendi öğrenme yöntemlerini keşfetmelerine, dil öğrenme sürecinin aktif bir bireyi olmalarına ve sınıflarda farklı öğretim yöntem ve tekniklerine yer vererek akademik ve dil becerilerine ek olarak eleştirel düşünme becerilerini de geliştirmelerine yardımcı olmaktır.
                Her öğrencinin ve öğretmenin eşsiz olduğunu ve sınıfa getireceği bir değer olduğunu savunuyoruz. Bu nedenle, öğretmenlerin öğrencilerinin ihtiyaçlarına göre yöntem ve tekniklerini uygulayabildikleri güncel ve evrensel bir öğretim yaklaşımı benimsiyoruz. Farklılıklarımıza rağmen her öğretim görevlisinin seçtiği metot ve teknik kurumumuz genel pedagojik yaklaşımımızın ortak değerleri ile çelişmeyecek niteliktedir. Bunlar:
*Öğrencilerin mümkün olduğunca hedef dile maruz kalmalarını sağlamak;
*Öğrenci merkezli bir öğretimi desteklemek;
*İşbirliğini ve öğrenci katılımını artırmak;
*Dil öğretimi süresince bağlamsal içeriğin kullanımının sağlanması.
Teknolojiden hem sınıf içi hem de sınıf dışı çalışmalarda sıklıkla yararlanılmaktadır. Dil laboratuvarlarında öğrencilerimiz kaliteli kaynaklar ile edindikleri şifreler ile internet tabanlı programlarda pratik yaparlar. Ayrıca, kurumumuz akıllı telefonla erişilebilen veri tabanı grammarfile.com üzerinden öğrenciler hem sınıf içi hem de sınıf dışında çeşitli içeriklerde farklı konu ve türde sorularla çalışma imkânına sahiplerdir. Bu programlar sayesinde öğrencilerimiz kendi gelişimlerini takip edip gözlemleyebilir ve zayıf yönlerini tespit edebilirler. Ek olarak, interaktif akıllı tahtalar, Padlet, Quizlet ve Kahoot gibi eğitimsel web siteleri ve video kayıtlı konuşma ödevlerinin kullanımı ile öğrencilerimiz hem dil pratiği yapmış olurlar hem de öğrenme sürecinde teknolojiden faydalanma bilgi ve becerilerini geliştirirler.
                Günümüz uluslararası standartlarla uyumlu olacak kaliteli bir dil eğitimi sunabilmek için, müfredatımız Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi (CEFR) ve Global Scale of English (GSE) ile uyumludur. Özellikle üst seviyelerde, müfredat akademik İngilizce becerilerini geliştirecek öğrenme hedefleri ile desteklenmektedir. Değerlendirme sistemimiz hem biçimlendirici değerlendirmeyi de içeren yaklaşımları benimser. Buna göre, örneğin, öğrenciler portfolyo çalışmaları kapsamında yazılı ve sözlü ürettikleri metinlere düzenli olarak dönüt alırlar ve gelişimlerini gözlemleyebilecekleri kısa süreli sınavlar yaparlar. Bu sayede, hem öğrenciler hem de öğretmenler öğrencilerin ne bildikleri, neyi yapabiliyor oldukları konusunda bilgi sahibi olurlar ve zayıf yönlerini belirleyebilirler. Bunların yanında, kazanımları ölçen başarı sınavları (midterm ve kur sonu sınavı gibi ELT) da uygulanır. Ders hedefleri ve sınav araç ve içerikleri CEFR ile uyumlu olup öğrencinin kelime ve dilbilgisi yanında konuşma, dinleme, okuma ve yazma alanlarında İngilizceyi kullanma becerilerini artırmayı hedefler. Müfredat öğrenci ve öğretmenlerden alınan dönütler, fakülte öğrencilerine yapılan anket ve fakülte öğretmenleri le yapılan görüşmeler sonrasında öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak yenilenmiştir.
                Öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimlerinin de önem taşıdığına inandığımız için, müfredat dışı veya destekleyici gezi ve yarışmalar gibi öğrencilerin takım çalışması ile sosyal becerilerini geliştirebileceği etkinlikler de düzenlenmektedir. Yıl boyunca, öğrencilerin dil becerilerini geliştirebilecekleri ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik kulüp çalışmaları düzenlenir. Okul dergimiz, The Owls, öğrenciler ve öğretim görevlileri işbirliği ile düzenli aralıklarla yayımlanır.
                YDYO akademik personeli öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve yüksek standartlarda öğretim sunabilmek için sürekli mesleki gelişime önem veren yetkin öğretim görevlilerinden oluşur. Bu inançla, öğretim görevlilerimizin bir kısmı yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve CELTA gibi değerli sertifikalara sahiptir. Halen öğretim görevlilerinin pek çoğu yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmekte, seminer, atölye çalışmaları ve eğitim programları gibi etkinliklere katılmaktadır. Mesleki gelişimin bir parçası olarak ders gözlemleri ve öğrenci dönütlerine değer verilmektedir. Mesleki Gelişim Birimi (PDU) öğretim görevlilerinin ihtiyaçlarını tespit etmek ve karşılayabilmek için belirli dönem ve aralıklarla toplantı, eğitim programı gibi etkinlikler düzenlemektedir.
                Başarının anahtarı bizce her açıdan programdan maksimum fayda sağlamaktır. İnanıyoruz ki öğrencilerimiz kendi öğrenmeleri için sorumluluk aldıkları ve tüm sürecin aktif bir katılımcısı oldukları sürece bunu başarabileceklerdir.