Hakkımızda
Hakkımızda

Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu; önlisans, lisans ve lisansüstü zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi vermektedir. Muafiyet sınavında başarısız olan öğrenciler, dil beceri seviyelerine göre, 20 kişilik sınıflarda etkileşimli bir ortamda, çağdaş eğitim teknolojileri kullanılarak ders görmektedirler.

Okulumuzda; konuşma, dinleme, okuma ve yazma olmak üzere çeviri ve mesleğe yönelik İngilizce verilmektedir. Öğrenci  merkezli derslerimizin, öğrencilerin sürekli proje sunumlarıyla  daha kalıcı ve öğrenimi daha kolay hâle getirici olması amaçlanmaktadır. Yüksekokulumuz, Yabancı Dil Hazırlık Bölümü ve Mütercim-Tercümanlık Bölümü olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.Târihçe

Karabük Üniversitesi'ne bağlı hazırlık birimi; önlisans, lisans ve yüksek lisans programlarında yabancı dil hazırlık eğitimi ve öğretiminin başlatılmadığı, fakülte ve öğrenci sayısının bugünküne oranla çok daha az olduğu dönemlerde, birimlerin yabancı dil derslerini yürütmek üzere rektörlüğe bağlı bir koordinatörlük olarak kurulmuştur.

Zorunlu hazırlık programlarının açılmasından sonra; hazırlık birimi, İngilizce öğretimini ve üniversitenin servis İngilizcesi ihtiyacını karşılamaya devam etmiştir. Hazırlık Birimi Koordinatörlüğü’nün Yabancı Diller Yüksekokulu'na dönüştürülme kararı, üniversitemiz senatosunca 6 Mayıs 2009 tarih ve 2009/08 sayılı senato kararının 10. maddesiyle alınmıştır. Açılması Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na teklif edilen Yabancı Diller Yüksekokulu, 26 Şubat 2010 tarih ve 27505 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 Şubat 2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.