Mesleki Gelişim Semineri: Konuşma & Yazma Becerileri Değerlendirme ve Ders Kitabının Etkili Kullanımı
Focus ders kitapları serisinin kullanımı ve konuşma/yazma becerilerinin değerlendirmesi konuları üzerine 6 Eylül 2019 tarihinde Steve O'Farrell yönetiminde bir seminer düzenlenmiştir.

Tüm öğretim görevlilerinin katılımı ile düzenlenen ilk oturumda, Focus ders kaynaklarının ve ek destekliyici materyallerinin etkili kullanımı üzerine örnekler verilmiş ve faydalı uygulamalar paylaşılmıştır.

Konuşma/yazma becerilerinin değerlendirmesi konusu ölçme ve değerlendirme, standardizasyon ve bölüm başkanlığı birim üyelerinin katılımında düzenlenmiştir. Bu oturumda, birimimizin örnek uygulamaları tartışılmış ve birimimizin konu ile ilgili ölçme araçları/süreçleri ve değerlendirme kriterlerinin etkililiğinin va kalitesinin artırılması adına farklı uygulama önerileri üzerinde durulmuştur.