LAB Kodları Hakkında!
Değerli öğrenciler,
 
Macmillan Publishing Company tarafından yaz okulunda ders alan öğrencilere LAB kodları ile ilgili e-posta gönderilmiştir. 
 
LAB kodları ile ilgili e-posta almayan öğrencilerin linkte yer alan formu 29 Temmuz 2020'ye kadar doldurması gerekmektedir.

https://forms.gle/P92RPRXGYFjue4VR7