TEOG İngilizce Kursları
MEB tarafından; Seviye Belirleme Sınavı (SBS)'nın yerine 2013-14 Eğitim ve Öğretim Yılı’ndan itibaren uygulanmaya başlayan TEOG – 'Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş' sınavıdır. Her yıl yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin lise tercihi yaptığı SBS'nin yerini alan bu yeni sistemin temel amacı, öğrencinin başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir. TEOG sınavına hazırlık yapılırken, sınavda çıkabilecek soru tipleri ve çözümleri, testler, vb. birçok materyal ve anlatım ile öğrencilerimize eğitim veriyor ve destekliyoruz.